BigCommerce logo

Rapportera olagligt innehåll

Denna webbplats innehåller information som är tillämplig på EU-förordningen om digitala tjänster (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/​2065 av den 19 oktober 2022 om en inre marknad för digitala tjänster och om ändring av direktiv 2000/​31/​EG) (förordningen om digitala tjänster).

Utsedd kontaktpunkt

I enlighet med artiklarna 11 och 12 i förordningen om digitala tjänster har e-postadressen DSAcompliance@bigcommerce.com utsetts till BigCommerces kontaktpunkt för kommunikation med medlemsstaternas myndigheter, Europeiska kommissionen, Europeiska nämnden för digitala tjänster samt mottagare av tjänsten. Meddelanden gällande förordningen om digitala tjänster som skickas till BigCommerce ska vara skrivna på engelska.

Nätsluss för anmälan och åtgärder

I enlighet med artikel 16 i förordningen om digitala tjänster kan myndighetsrepresentanter, betrodda anmälare och allmänheten använda länken nedan för att skicka in rapporter om olagligt innehåll på antingen vår webbplats eller våra leverantörers webbplatser.

Möjligheter för beslutsprövning

I enlighet med förordningen om digitala tjänster har de som lämnar in rapporter rätt att få information om tillgängliga möjligheter att överklaga vissa beslut som fattats av BigCommerce. Om du tidigare har lämnat in en rapport i enlighet med förordningen om digitala tjänster genom den ovanstående nätslussen för anmälan och åtgärder, har mottagit ett meddelande om beslutet och har synpunkter på resultatet, kan du lämna in ett klagomål.