Våra ledare

I takt med att BigCommerce växer globalt ökar även djupet och bredden på ledningsnivån. Våra chefer har erfarenhet av utveckla företag såsom PayPal, HomeAway och Twitter. De har stöd av en styrelse som består av framstående företagsledare som förstår att det krävs ett orubbligt engagemang gentemot sina kunder för att kunna skapa ett fantastiskt företag.

Erfarna chefer

BB Headshot
Brent Bellm

Chief Executive Officer

Brent är Chief Executive Officer (VD) på BigCommerce. Under sina 20 år inom detaljhandel och e-handel har Brent haft en rad olika befattningar på ledningsnivå och har med framgång utvecklat branschledande företag såsom HomeAway och PayPal.

BC About Us Headshot02 4807 SJ 2x
Robert Alvarez

Chief Financial Officer

Robert är Chief Financial Officer (ekonomichef) på BigCommerce. Han spelade en central roll inom uppköp och börsnoteringar på sina fyra tidigare företag och bidrar med sin stora erfarenhet av ekonomi, planering och affärstransaktioner.

BC About Us Headshot06 Klein CD610 2x
Russell Klein

Chief Commercial Officer

Russell är Chief Commercial Officer (marknadschef) på BigCommerce. Han har över 20 års erfarenhet av företagsledning inom M&A, investering, joint ventures samt affärs- och företagsutveckling.

Ben Sumrall Square
Ben Sumrall

Chief Operating Officer

Ben är Chief Operating Officer (driftschef) på BigCommerce. Han har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom drift och ekonomi på mångmiljardföretag såsom Amazon och Dell.

LP Headshot Leaders
Lisa Eggerton

Chief Marketing Officer

Lisa är Chief Marketing Officer (marknadsföringschef) på BigCommerce. Hon har över 20 års erfarenhet av att skala upp företag med hög tillväxt med ett särskilt fokus på SaaS för företag. Hon har haft flera ledande befattningar och ansvarat för att fastställa företagsvisioner och företagsstrategier, driva affärsresultat med organisk tillväxt, global expansion och M&A samt hantering av bolagsavyttring.

BC About Us Headshot05 4807 SJ 2x
Brian Dhatt

Chief Technology Officer

Brian är Chief Technology Officer (teknikchef) på BigCommerce. Innan han kom till BigCommerce var han teknikchef på Borderfree där han ledde samtliga aspekter av produkter och teknik, och dessförinnan hade han ledande befattningar på Jetsetter, Gilt City och Best Buy.

BC About Us Headshot09 4807 SJ 2x
Marc Ostryniec

Chief Sales Officer

Marc är Chief Sales Officer (försäljningschef) på BigCommerce. Marc har över 20 års erfarenhet av ledarskap inom försäljning på större företag och har drivit betydande tillväxt och utförande inom detaljhandel, finansiella tjänster och tillverkning.

BC Headshot Kaloustian Square
Rob Kaloustian

Chief Services Officer

Rob är Chief Services Officer (tjänstechef) på BigCommerce. Han har mer än 20 års erfarenhet av att driva kundframgång, försäljningsteknik och leda tekniska team som riktar sig mot kunden på en rad globala teknikföretag.

BC About Us Headshot10 4807 SJ 2x
Sherri Manning

Chief People Officer

Sherri Manning är Chief People Officer (personalchef) på BigCommerce. Hon kommer med stor HR-erfarenhet till sin ledarroll där hon ansvarar för organisationsutveckling, rekrytering och kvarhållande av medarbetare, kompensationsplanering, förmåner, administration och faciliteter.

BC About Us Headshot15 4807 SJ 2x
Jeff Mengoli

Chief Legal Officer

Jeff är Chief Legal Counsel (chefsjurist) på BigCommerce. Han har över 20 års erfarenhet av att representera växande företag och har tidigare varit chefsjurist för de amerikanska dotterbolagen i Alibaba-koncernen.

Bc photo employee daniel lentz
Daniel Lentz

Senior Vice President of Finance and Investor Relations

Daniel är Senior Vice President of Finance and Investors Relations (direktör för ekonomi och investerarrelationer) på BigCommerce. Han har 20 års erfarenhet av att vägleda branschledare som Dell, Procter & Gamble och RetailMeNot inom ekonomi och driftsfrågor.

Rådgivare i världsklass

BOD Satish Malhotra
Satish Malhotra

The Container Store

BOD Sally Gilligan
Sally Gilligan

Gap Inc.

BC About Us Headshot19 4807 SJ 2x
Larry Bohn

General Catalyst

BC About Us Headshot25 4807 SJ 2x
Jeff Richards

GGV Capital

BC About Us Headshot24 4807 SJ 2x
Don Clarke

Plex Systems, Inc.

Headshot ellen siminoff
Ellen Siminoff

Bolagsstyrelserna Zynga, Shmoop, Discovery Education och Solarwinds