Våra ledare

I takt med att BigCommerce växer globalt ökar även djupet och bredden på ledningsnivån. Våra chefer har erfarenhet av utveckla företag såsom PayPal, HomeAway och Twitter. De har stöd av en styrelse som består av framstående företagsledare som förstår att det krävs ett orubbligt engagemang gentemot sina kunder för att kunna skapa ett fantastiskt företag.

Erfarna chefer

BB Headshot

Brent Bellm

Chief Executive Officer

Brent är Chief Executive Officer (VD) på BigCommerce. Under sina 20 år inom detaljhandel och e-handel har Brent haft en rad olika befattningar på ledningsnivå och har med framgång utvecklat branschledande företag såsom HomeAway och PayPal.

Headshot employee daniel lentz bigcommerce 1x

Daniel Lentz

Chief Financial Officer

Daniel är Chief Financial Officer (ekonomichef) på BigCommerce. Han har mer än 20 års erfarenhet inom ekonomi och operativ verksamhet på branschledande företag som Dell, Procter & Gamble och RetailMeNot.

Steven Chung v2

Steven Chung

Vd

Steven är vd på BigCommerce och ansvarar för företagets sälj-, marknads- och serviceverksamhet. Han har mer än 20 års erfarenhet av ledarroller inom teknik och e-handel.

BC About Us Headshot06 Klein CD610 2x

Russell Klein

Chief Commercial Officer

Russell är Chief Commercial Officer (marknadschef) på BigCommerce. Han har över 20 års erfarenhet av företagsledning inom M&A, investering, joint ventures samt affärs- och företagsutveckling.

Ben Sumrall Square

Ben Sumrall

Chief Operating Officer

Ben är Chief Operating Officer (driftschef) på BigCommerce. Han har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom drift och ekonomi på mångmiljardföretag såsom Amazon och Dell.

LP Headshot Leaders

Lisa Eggerton

Chief Marketing Officer

Lisa är Chief Marketing Officer (marknadsföringschef) på BigCommerce. Hon har över 20 års erfarenhet av att skala upp företag med hög tillväxt med ett särskilt fokus på SaaS för företag. Hon har haft flera ledande befattningar och ansvarat för att fastställa företagsvisioner och företagsstrategier, driva affärsresultat med organisk tillväxt, global expansion och M&A samt hantering av bolagsavyttring.

BC About Us Headshot05 4807 SJ 2x

Brian Dhatt

Chief Technology Officer

Brian är Chief Technology Officer (teknikchef) på BigCommerce. Innan han kom till BigCommerce var han teknikchef på Borderfree där han ledde samtliga aspekter av produkter och teknik, och dessförinnan hade han ledande befattningar på Jetsetter, Gilt City och Best Buy.

BC About Us Headshot09 4807 SJ 2x

Marc Ostryniec

Chief Sales Officer

Marc är Chief Sales Officer (försäljningschef) på BigCommerce. Marc har över 20 års erfarenhet av ledarskap inom försäljning på större företag och har drivit betydande tillväxt och utförande inom detaljhandel, finansiella tjänster och tillverkning.

Rob Kaloustian

Rob Kaloustian

Chief Services Officer

Rob är Chief Services Officer (tjänstechef) på BigCommerce. Han har mer än 20 års erfarenhet av att driva kundframgång, försäljningsteknik och leda tekniska team som riktar sig mot kunden på en rad globala teknikföretag.

Rosie Rivel photo

Rosie Rivel

Chief Information Officer

Rosie är Chief Information Officer för BigCommerce. Hon har över 25 års erfarenhet som verkställande inom IT-branschen, inklusive seniorroller på Kelly Services, Delphi Medical och Delloitte Consulting.

Hubert Headshot Square

Hubert Ban

Chief Accounting Officer

Hubert Ban är BigCommerces ekonomichef. Han har över 20 års erfarenhet av redovisnings- och rapporteringsroller hos börsnoterade företag och Big 4-revisionsföretag.

Chuck Headshot Square 1

Chuck Cassidy

Chefsjurist

Chuck är chefsjurist för BigCommerce. Han har varit hos BigCommerce sedan 2017 och har varit ansvarig för juridisk hantering av många affärsenheter och strategiska prioriteringar i organisationen. Han har bred erfarenhet av att representera mjukvaru- och teknikföretag under tillväxtstadiet och har tidigare praktiserat företags- och transaktionsrätt på Vinson & Elkins, L.L.P.

Troy Cox

Troy Cox

Senior Vice President för produkt

Troy är Senior Vice President (direktör) för produkter för BigCommerce. Han har mer än 20 års erfarenhet av produkt- och teknikledarskap i både nystartade och etablerade offentliga företag, inklusive Microsoft.

Becky Logan

Becky Logan

Senior Vice President of People

Becky är Senior Vice President of People på BigCommerce och är ansvarig för företagets globala talanghantering, HR-verksamhet samt funktionerna för kultur och personalupplevelse. Hon har över 20 års erfarenhet inom HR på företag inom teknik samt hotell och restaurang.

Rådgivare i världsklass

BOD Satish Malhotra
Satish Malhotra

The Container Store

BOD Sally Gilligan
Sally Gilligan

Gap Inc.

BC About Us Headshot19 4807 SJ 2x
Larry Bohn

General Catalyst

BC About Us Headshot25 4807 SJ 2x
Jeff Richards

GGV Capital

BC About Us Headshot24 4807 SJ 2x
Don Clarke

Plex Systems, Inc.

Headshot ellen siminoff
Ellen Siminoff

Bolagsstyrelserna Zynga, Shmoop, Discovery Education och Solarwinds

Vill du få reda på mer om BigCommerce och våra karriärmöjligheter?

Här på BigCommerce är vi intresserade av att berätta vilka vi är och de spännande planerna vi har på att omdefiniera e-handelsbranschen. Gå med i vårt BigNetwork för att hålla dig uppdaterad om BigCommerce-nyheter, evenemang och potentiella karriärmöjligheter.

Gå med i vårt BigNetwork